Uvedená cena u kurzu a min. počet účastníků

 

 • Pokud se jedná o kurz s ubytováním, je v ceně zahrnuto ubytování, stravování (plná penze s možností výběru typu stravy), kurzovné případně rekreační poplatek (pokud není uvedeno jinak).
 • U některých pobytových kurzů je uvedena tzv. garantovaná cena do určitého data a ta se dle místa konání příslušného kurzu zvyšuje. Pokud není uvedeno v propozicích kurzu jinak.
 • Do uvedeného data Vám garantujeme u příslušného kurzu pro jednoho účastníka uvedenou cenu po uvedení kurzu v nabídce. Pokud o ceně teprve nejednáme nebo není uvedeno jinak. (O garantovaných cenách dále v dalším z bloků „Důležitých informacích“).
 • U víkendových a docházkových kurzů není v ceně zahrnuto ubytování a stravování. Cena zahrnuje jen nutné pronájmy prostor a pomůcek či techniky, kurzovné případně rekreační poplatek (pokud není uvedeno jinak).
 • Uvedená cena u víkendových, docházkových a některých pobytových kurzů je konečná  (pokud není uvedeno jinak), vyjímku tvoří kurzy s garantovanou cenou.   Cena, uvedená u kurzu je dána stanovením minimálního počtu přihlášených účastníků, pro které je Škola zdraví Eleny Tomiliny ochotna uspořádat příslušný kurz.
  Minimální počet účastníků pro uspořádání kurzu je stanoven u všech uvedených kurzů stejně – nad 12 účastníků!

  (Pokud není uvedeno jinak).

 • V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků se konat nebude. Přihlášení budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky. Dále Vám nabídneme převod zálohy na jiný kurz v tom daném roce dle Vašeho výběru. Pokud odmítnete, vyplatíme Vám dle podmínek Školy zdraví Eleny Tomiliny celou zálohu bez administrativního poplatku, tj. 500,- Kč
 • Stejně postupujeme při uhrazené záloze, která již byla poslána ubytovacímu zařízení. Je to sice složitější ale administrativní poplatek po odmítnutí převodu zálohy na jiný kurz v daném roce je stejný. (viz. článek v této rubrice o „Stornech“, kterou si pečlivě přečtěte.
 • Stejná pravidla platí (pokud není uvedeno jinak) i u ostatních organizátorů našich kurzů.
 • Děkujeme.