Ochrana Know-How vztahující se ke kurzům Eleny Tomiliny,  uvedeným na webových stránkách  www.skolazdraví.eu od 1. 1. 2018.

Než odešlete přihlášku na jakýkoliv kurz Školy zdraví Eleny Tomiliny  na našich  webových stránkách, souhlasíte s těmito podmínkami:

  • své znalosti a dovednosti  získané na těchto kurzech můžete prezentovat na veřejnosti, případně doplnit sestavy cvičení, které jsou na kurzech vyučovány, a to pouze s tím, že vždy uvedete, že jste se tyto sestavy cvičení naučili na kurzech Školy zdraví Eleny Tomiliny a případně doplnili o určité prvky .Sestavy jsou totiž Know-how lektorky kurzů Eleny Tomiliny, které  vytvořila ze  základních metodik starých a osvědčených technik Taoské Jogy prověřených tisíciletími a poznatků získaných na svých kurzech a je k tomu nutno tak přistupovat a respektovat. Jinak vědomě poškozujete jméno Eleny Tomiliny a dopouštíte se porušování jejích autorských práv. Tyto techniky mají účastníkům kurzů dodat životní energii, harmonii, sebedůvěru, omlazení organizmu a  zrychlení vnitřních procesů vedoucích k ozdravění celého těla. Paní Elena Tomilina v žádném případě neodpovídá za jiné či odlišné provádění nebo prezentaci svých cvičebních komplexů a programů na DVD jinými „lektory“ na jimi provozovaných kurzech a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na těchto kurzech nebo špatným pochopením cvičebních postupů na DVD jsou vyloučeny.
  • Nejdůležitější komplexy  ozdravných cvičení a meditací jsou natočeny v souboru DVD, jejichž autorkou je lektorka Elena Tomilina. Bez souhlasu majitelky autorských práv lektorky Eleny Tomiliny je zakázáno kopírování, půjčování, zveřejňování, vytváření vlastních materiálů a různé úpravy sestav DVD.  Se souhlasem je možná dohoda s lektorkou o způsobu jejich užití. Jakékoliv změny nebo napodobování by byly porušením autorských práv. Všechny DVD jsou přihlášené a chráněné Ochraným svazem autorským (OSA).
  • Je  dovoleno s výhradním souhlasem lektorky Eleny Tomiliny vytvářet vlastní materiály z vědomostí a dovedností získaných na kurzech, ve článcích v rubrice „Články“,  nebo z DVD, případně je uveřejňovat na internetu  s výhradním uvedením nabytí původu v tiráži – „Škola zdraví Eleny Tomiliny“, www.skolazdravi.euJinak vědomě poškozujete jméno Eleny Tomiliny a dopouštíte se porušování jejích autorských práv.
  • Spolupracujeme s týmem právníků na ošetřujících smlouvách s účastníky předávající Know-How Eleny Tomiliny svým skupinám nebo vyrábějící různé produkty s pověřením Eleny Tomiliny. Oni plně rozumí dané problematice a při namátkové kontrole a zjištění zdokumentovaných daných skutečností zahájí příslušné kroky vedoucí k rozhodné nápravě i s případnými sankcemi. Jsme přesvědčeni, že k tomuto kroku nebudeme muset nikdy přistoupit. Děkujeme.