O nás

 

Elena Tomilina se narodila  v roce 1962 v Rusku, ve městě Lipeck, kde doposud žije s rodinou. Absolvovala kromě vysoké umělecké školy (titul Akademická malířka) vyšší pedagogické vzdělání a několik let pracovala v lidové škole umění jako vedoucí uměleckého studia. Problémy s vlastním zdravím a přirozená hloubavost ji vedly ke studiu východní medicíny a filozofie. Prostudovala mnoho literatury a navštěvovala četné vzdělávací instituce a kurzy. V roce 1989 absolvovala v Moskvě studijní ozdravný projekt Larisy Fotiny a Mirzakarima Norbekova.  Sama na sobě pocítila obrovský ozdravný účinek a toužila se podělit o svou radost, poznání a vědomosti s lidmi, kteří stejně jako ona před časem, nevěděli jak na to a pomáhat jim.

Vystudovala také střední zdravotnickou školu, s nadstavbou profesionálních lékařských masáží. Absolvovala masérské kurzy a stáže. Studovala různé meditační techniky, přitom stále vytvářela esoterické léčebné obrazy. Své první album výtvarných prací „Osvícení“ vydala v Moskvě v roce 1994. V roce 1990 ve škole profesora Zolotnického v Tambově se seznámila s Ing. Borisem Tichanovským, se kterým následně pracovala 7 let.  Organizovali mnoho akcí jak v Rusku, tak i v České republice. Pořádali ozdravné kurzy. Společně napsali a vydali několik knih. Tiskem vyšlo i druhé album – kalendář s esoterickými obrazy „Meditace pro třetí tisíciletí“.

Mimo kurzy pořádala v Česku se Štěpánem Rakem putovní výstavy svých esotericko-meditačních obrazů s neobyčejnou Rakovou hudbou na jednotlivé obrazy.

Po pětileté přestávce, způsobené narozením a výchovou syna, navázala opět na pořádání rozličných kurzů v ČR. Po celý svůj život pilně studuje a přenáší do praxe filosofii Taoismu, Čchi-kungu a Taoskou jógu. Vypracovala speciální program pro obnovení a zkvalitnění zdraví žen. Cvičení probíhají  zajímavou, originální a přístupnou formou pro ženy všech věkových skupin. To vše umožňuje během krátké doby (5-6 dní) zcela změnit jak vnější, tak i vnitřní stav účastnic. Ženy se nejen cítí lépe po zdravotní stránce, ale pociťují příliv energie, cítí se mladší a znovu nabývají psychické rovnováhy a vnitřní harmonii.

  Za léta praxe a zkušeností propracovala a sestavila několik speciálních kurzů, kde jsou používané techniky sestaveny na základě unikátních, starých, zapomenutých Taoských komplexů, jógy, cvičení a různých východních technik pro ozdravění vlastními silami. Vedle těchto kurzů ještě pořádá kurzy kreativního tvoření „Kreslení s meditací“. Všechny kurzy jsou zaměřeny hlavně na omlazení organismu a ozdravení vnitřních orgánů a dosažení harmonie těla, duše a rozumu. Jsou vedeny tak, aby nebyly ve stejném znění jako předešlé a proto si v nich každý najde vždy něco nového. I ti, co již některý z jejich kurzů v minulosti absolvovali, jsou překvapeni, že se zase dovídají další zajímavé poznatky.

 Na základě 29-leté praxe vytvořila Elena Tomilina vlastní originální vysoce účinné metody ozdravení a omlazení organismu. Pomocí těchto metod je možné se zbavit mnoha chronických onemocnění. Své techniky a mnoho dalších zajímavostí a rad uvádí ve svých kurzech, které začala pořádat samostatně od roku 2010 v ČR. Na kurzech se od Eleny Tomiliny  člověk naučí ozdravovat vlastními silami své tělo i duši, prohloubí svoji intuici a naučí se ji používat. Objeví dosud nepoznané, skryté schopnosti, které v něm dřímají – probudí také svou skrytou dovednost na poli kreativity a tvoření.

Individuálně konzultuje a provádí masáže s chiropraktickými prvky a taoskými vibračními technikami.

Každý z nás se vyvíjí a učí stále něco nového – i paní Elena Tomilina na sobě neustále pracuje a tím přináší nové, vyzkoušené a osvědčené postupy především techniky z Východu: jak dosáhnout jejich prostřednictvím, ale hlavně svou snahou, vůlí a trpělivostí, těch nejlepších výsledků a tím také spokojenosti ve svém životě i na poli psychiky, která je v dnešním hektickém světě velmi zasažena. Všichni víme, že fyzické problémy projevené na těle, začínají právě tam.

Tak postupně vznikala myšlenka vytvoření „Školy zdraví Eleny Tomiliny“, jejímž cílem je zlepšení fyzického stavu a duchovní rozvoj.

Elena Tomilina přijala v říjnu 2013 pozvání do studia internetové televize  „Cestyksobe.cz“ kde byl s ní natočen video-rozhovor. Paní Alžběta Šorfová vyzpovídala Elenu Tomilinu, která představila nejen Školu zdraví, ale také prozradila něco o sobě. Tento rozhovor se objevil začátkem listopadu 2013 na stránkách internetové televize  „Cestyksobe.cz“ a Vy na vlastní oči i uši můžete poznat Elenu Tomilinu a dozvědět se mnohé o ní, co v Česku dělá a pořádá.  Zde je možno ještě shlédnout video :  rozhovor

3. 12. 2015 proběhla vernisáž prodejní výstavy ezoterického díla – meditačních ozdravných obrazů Eleny Tomiliny s názvem „Tvořivost – síla obrazů“, která trvala do 23. 1.  Galerie v kapli, na Jesenické ul. č. 43, v Bruntále. Vzhledem k vysokému nahlášenému počtu návštěvníků na vernisáž, jsme začali v 17,00hodin. Na první termín přišlo víc jak stovka lidí spolu s majitelem galerie, představitelem města Bruntál, fotografy, novináři, televize POLAR. Ostatní hosté z řad poslanecké sněmovny, velvyslanectví a honorárního konzulátu Ruské Federace se omluvili a poslali zdravice a slova uznání, které jsme fóru přečetli. Uvítání a průvodní slova obstarali postupně: paní Dana Luňáková, Elena Tomilina a Leoš Lacina. Po té následoval křest zcela nového (ještě teplého a voňavého) velkoplošného meditačního kalendáře formátu A2 a sady pohlednic obrazů s texty. Celou vernisáž provázel svým charizmatickým zpěvem intuitivní zpěvák Karel Richard Marinov. Na druhý termín, v 19,00 hodin, přišlo okolo šedesáti lidí a prakticky se celé zahájení vernisáže a následné výstavy znovu opakovalo i s křtěním kalendáře a pohledů. (2. odkaz TV Polar). Podívejte se a poznejte i uměleckou stránku osobnosti této charizmatické bytosti u nás v ČR. Zde je možno ještě shlédnout video: zde

Proč jsme založili „Školu zdraví“ v Čechách?

Tělo je obal chránící duši. Zdraví těla je závislé na vnějších faktorech: ekologii, rodině, společnosti, způsobu života, systému stravování. Naše duchovní zdraví, celý náš život závisí na našem pohledu na život, životním pocitu, myšlenkách, na našich reakcích na události vnějšího světa v komplexu tvořících charakter. Člověk musí své štěstí vytvořit zevnitř, jako skutečný stav poznání. Proto je nutné se především naučit milovat sám sebe. Láska k sobě, to není egoismus, oddělující člověka od ostatního světa stěnou, ale láska, rodící schopnost cítit svoji i cizí bolest a radost. Právě taková láska obsahuje ohromnou sílu přetvářející člověka, dávající mu zdraví, štěstí a radost. Milovat sám sebe, to je překrásná cesta. Jako bychom se učili létat. A abychom se naučili létat, musíme získat svobodu. Odpuštění je cestou ke svobodě.
Ze „své zvonice“ všichni soudíme, kdo je v právu, kdo je vinen, a není nám zatěžko ospravedlnit své pocity. Přejeme si potrestat druhé za zlo nám způsobené. Ale právě my, a ne oni, omíláme znovu a znovu v mysli vzpomínky na toto zlo. Jak je hloupé ničit se v současnosti za to, že nám v minulosti někdo způsobil bolest! Jestliže si přejeme osvobodit se od minulého, musíme se rozhodnout odpustit, i když ani nevíme, jak to udělat. Odpuštění, to je zřeknutí se mučivých prožívání, rozloučení se s nimi. A není nic krásnějšího, než se znovu cítit svobodným, uvěřit sám v sebe. Pouze víra žijící v duši nám dává sílu. život je jedinečný a neopakovatelný. Je to veliký dar, který jsme dostali od Boha. Kdyby nás život neprověřil, k tomuto poznání bychom nikdy nedospěli. Přišli jsme na tento svět, abychom mnohé prožili a pochopili, kde je v něm pravda a kde lež. Když to pochopíme, vrátíme se ke svým kořenům, ke svému duchovnímu JÁ, naplněni novou moudrostí.
Život už mě mnohému naučil; připravil a přivedl mě k jedinečné cestě, kterou jsem si pro sebe vybrala. Je to cesta ke svobodě. S velkou radostí se dělím o tyto znalosti na svých kurzech: léčebně ozdravující kurz pro ženy Probuzení, O umění omlazení organismu, Uzdravení přes meditativní kreslení i na kurzu na obnovu zraku. Každý kurz, každé cvičení je pro mne opravdovým svátkem pro duši i tělo. A chtěla bych, aby každý člověk ve své duši pocítil malou částečku tohoto světla, lásky, kterou nám daroval Bůh.

„Život je jedinečný a neopakovatelný, proto o něj pečujme“.

 

                                                                                  Vaši Elena Tomilina a Leoš Lacina