Storno podmínky při stornování účastníkem kurzu

 • Přihláška je závazná, pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, je třeba se včas omluvit. Důvod může být asi jakýkoliv. Nejčastěji nemoc či úraz váš či osoby blízké, ale může to být i situace zcela jiná.
 • Storno (zrušení účasti) je nutné oznámit písemně (e-mailem). O storno podmínkách rozhoduje datum přijetí oznámení o zrušení.
 • Manipulační storno poplatek činí 500 Kč, pokud není uvedeno jinak. Škola zdraví Eleny Tomiliny si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné či záloha.
 • Přihláška je závazná a pokud neuhradíte do daného termínu zálohu a otálíte s úhradou, dáme přednost těm, co splnili obě podmínky (vyplněná přihláška a úhrada zálohy).
 • Pokud uhradíte zálohu později a kurz bude již naplněn, bude Vám záloha po oboustranné dohodě vrácena nebo přesunuta dle Vašeho přání na jiný kurz.
 • Pokud není naplněný kurz, je Vaše přihláška dále závazná a při neuhrazené záloze a bez písemné omluvy z účasti na semináři či kurzu, budeme u Vás nárokovat uhrazení poplatku 500,-Kč, pokud není uvedeno jinak.
 • Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.  Nahlásíte nám jeho osobní údaje nebo se nám náhradník přihlásí sám s vyrozumněním jeho úlohy náhradníka. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami. V takovém případě Vám nebudeme účtovat žádné stornopoplatky, změníme Vaše jméno a kontaktní údaje za náhradníkovi, a to zcela zdarma!
 •  
 • Pokud nepojedete ze zdravotních důvodů, záloha Vám bude na základě dokladu o nemoci, lékařská zpráva, neschopenka vrácena. Manipulační storno poplatek činí v tomto případě  500,- Kč, pokud není uvedeno jinak.
 • Pokud nepředložíte originální doklad o nemoci, úrazu apod. nebo se odhlásíte z jiných důvodů (osobních, pracovních…) :
 • U kurzů víkendových, kde záloha činí 500 – 1000,- Kč
 • 21 – 14 kalendářních dní před započetím kurzu, storno poplatek činí 500,- Kč.
 • 13 a méně kalendářních dní před započetím kurzu, propadá celá, stanovená záloha v Kč.
 • Toto platí i v případě, že jste se do kurzu přihlásili v době kratší než 13 dnů před jeho konáním.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici
 •  
 • U kurzů, kde záloha činí 2000 – 2500,- Kč
 • 21 -14 kalendářních dní před započetím kurzu, storno poplatek při záloze 2000,-Kč činí 1000,-Kč a u zálohy 2500,-Kč činí 1500,- Kč.
 • 13 a méně kalendářních dní před započetím kurzu, propadá celá, stanovená záloha v Kč.
 • Toto platí i v případě, že jste se do kurzu přihlásili v době kratší než 13 dnů před jeho konáním.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici
 •  
 • Proč jde o tak přísná pravidla? Hotely v dnešní době vyžadují zálohu za každého účastníka 30 dní před započetím kurzu. Pokud se tento po odeslané záloze hotelu odhlásí, hotel již peníze odmítá vrátit.
 • Pokud budete chtít přijet později na kurz, přerušit nebo ukončit kurz z jakýchkoliv důvodů (osobních, pracovních…) a odjet dříve, je potřeba tuto skutečnost oznámit před započetím kurzu. Pokud se tak nestane, z kompletní ceny kurzu nic nevracíme. Individuálně dopředu řešíme s ubytovacím zařízením vrácení poměrné částky za ubytování a stravu, kurzovné již nepřepočítáváme ani nevracíme. V mnohých případech ubytovací zařízení poměrnou částku za ubytování a stravu také nevrací.
 •  
 • Přesun zálohy nebo kurzovného 30 – 21 kalendářních dní před započetím kurzu, semináře,  na jiný kurz či seminář ze strany účastnice/účastníka je možná pouze po dohodě obou stran, a to bez poplatku ze zálohy či kurzovného.
 • Přesun zálohy nebo kurzovného 21 – 1 kalendářních dní před započetím kurzu, semináře,  na jiný kurz či seminář ze strany účastnice/účastníka je možná pouze po dohodě obou stran, jen při závažných, prokazatelných podmínách, bez poplatku ze zálohy či kurzovného.
 • Děkujeme.

 

 

Storno podmínky při stornování kurzu Školou zdraví Eleny Tomiliny

 

 • V případě zrušení kurzu ze strany pověřeného organizátora nebo pořadatele bude nabídnuta možnost převedení zálohy na jiný vybraný kurz v daném roce nebo bude záloha vrácena v plné výši.
 • Pokud kurz zruší přímo Škola zdraví týden a více před kurzem z důvodů nemoci lektora nebo z důvodu malé obsazenosti, všem přihlášeným účastníkům pořadatel vrátí 100% zálohu nebo nabídne převedení zálohy na jakýkoliv kurz v daném roce dle přání účastníka.
 • Účastník akceptující možnost převedení zálohy na jiný kurz, si vybere do konce daného roku kurz, na který se převede záloha. Svou volbu kurzu oznámí co nejdříve mailem na skola.zdravi@seznam.cz.  Pokud je volné místo, převedeme přihlášku se zálohou na zvolený kurz a skutečnost ihned oznámíme. V opačném případě na základě mailu zálohu do konce daného roku vrátíme dle přání účastníka. Pokud účastník do konce daného roku nenajde vyhovující kurz, neoznámí tuto skutečnost mailem a nepřihlásí se o vrácení či přededení zálohy do následujícího roku na konkrétní již uveřejněný kurz, záloha na konci daného roku propadá. 
 • Škola zdraví si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. V takovém případě budete informováni nejpozději 7 kalendářních dní předem. U vícedenních kurzů platí lhůta 30 – 14 kalendářních dnů.
 • Pořadatel při stornování školení neplatí žádné dodatečné výdaje účastníkům (doprava, ubytování apod.).
 • Děkujeme.