Veškeré nakládání s osobními údaji na www.skolazdravi.eu  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy na území ČR. Organizátoři jednotlivých kurzů či akcí a provozovatel webových stránek Školy zdraví jsou zároveň správci a zpracovateli osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Účastník kurzu či jiné akce vyplněním a odesláním přihlášky nejen prostřednictvím internetu dává všem výše uvedeným souhlas se  správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Dále podepsaný souhlasí s fotografováním pro dokumentační účely kurzu a pracovník firmy bude dodržovat při fotografování zásady etiky a společenské normy, aby nedošlo ke kompromitování podepsaného. Někteří se bojí, že budou zneužita či ukradena jejich osobní data třetí osobou. Přátelé nebudou. Platíme každý měsíc v rámci webhostingu zabezpečení jako máte u internetového bankovnictví. Toto zabezpečení je v nařízení serverů, když se pracuje s osobními daty.

Osobní údaje účastníků slouží pro usnadnění objednávek kurzů, ubytování a stravy, zdokumentování a jiných materiálů.  Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití  a nejsou předávány žádné další osobě. Majitel osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné nebo emailové žádosti má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze organizátorů kurzů či akcí a provozovatele webových stránek.