Zkrácená souhrnná pravidla vztahující se ke VŠEM kurzům Eleny Tomiliny, uvedená na stránkách www.skolazdraví.eu

 

  • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Žádný z kurzů, pobytů, seminářů a akcí nenahrazují lékařskou a zdravotní péči. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla  a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu  jsou vyloučeny. (kompletní znění i s opatřeními v souvislosti s nařízením vlády k výskytu koronaviru  – zde, nebo viz. Zdravotní stav a odpovědnost účastníka kurzu v rubrice „Důležité info“).

 

  • Po odeslání přihlášky na jakýkoliv kurz Školy zdraví Eleny Tomiliny  na našich  webových stránkách, souhlasíte s podmínkami i sankcemi vyplývající z Ochrany práv Know-How Eleny Tomiliny (kompletní znění – zde, nebo viz. Ochrana práv Know-How Eleny Tomiliny v rubrice „Důležité info“).

 

  • S konečnou platností od 10. 10. 2018 paní lektorka Elena Tomilina zakázala v prostorách, které využívá Škola zdraví pro kurz jakékoliv nabízení a prodej produktů, služeb a aktivit účastníky kurzu ostatním účastníkům na všech kurzech Školy zdraví po dobu jejich konání.

 

  • Po dobu její výuky a cvičení na všech kurzech mějte vypnutý nebo úplně ztlumený mobil. Pokud jde o kurzy pobytové, nechte mobil na pokoji, kde bydlíte. U ostatních kurzů nechte mobil v šatně, pokud není šatna, uložte mobil v uzavřené tašce (kabelce). Telefonování a další vyřizování osobních věcí přes mobil v aktivních hodinách kurzů je nepřípustné.

 

  • Doprava do místa kurzu: je individuální. Škola zdraví dopravu nezajišťuje. Po dohodě nejméně 14 dní před konáním kurzu nebo hned při obdržení přihlášky je možné organizátory kurzu z nejbližšího dohodnutého uzlu za úhradu dopravit účastníka kurzu do místa konání. Při včasném požádání je možné zprostředkovat dopravení účastníka kurzu jiným ochotným účastníkem dopravující se vlastním soukromým vozidlem.

 

  • Storno záloh a storno poplatek. Škola zdraví Eleny Tomiliny si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storno bez ohledu na důvod stornování přihlášky. Storno (zrušení účasti) je nutné oznámit písemně (e-mailem). O storno podmínkách a výše vratky ze zálohy rozhoduje datum přijetí oznámení o zrušení.  Pokud budete chtít přijet později na kurz, přerušit nebo ukončit kurz z jakýchkoliv důvodů (osobních, pracovních…) a odjet dříve, je potřeba tuto skutečnost oznámit před započetím kurzu. Individuálně řešíme s ubytovacím zařízením případné vrácení poměrné částky za ubytování a stravu, kurzovné nepřepočítáváme ani nevracíme. Většinou ubytovací zařízení poměrnou částku za ubytování a stravu nevrací – záleží na délce a případu. (kompletní znění – zde, nebo viz.  STORNO Podmínky).
  • Pokud kurz zruší přímo Škola zdraví týden a více před kurzem z důvodů nemoci lektora nebo z důvodu malé obsazenosti, všem již přihlášeným účastníkům pořadatel vrátí 100% zálohu nebo nabídne převedení zálohy na jakýkoliv kurz v daném roce dle přání účastníka. (kompletní znění – zde, nebo viz.  STORNO Podmínky – Jak probíhají, důsledky a řešení v rubrice „Důležité info“).

 

  • GDPR – Pravidla nakládání s osobními údaji najdete zde

 

Po odeslání přihlášky na jakýkoliv kurz Školy zdraví Eleny Tomiliny na našich webových stránkách,

souhlasíte s výše uvedenými podmínkami v plném znění a zákazy. Děkujeme.