Krásný, vánoční čas Vám všem, milí přátelé. Tzv. druhý svátek vánoční je ve znamení svatého Štěpána, který byl jedním z prvních mučedníků. Podle legendy Štěpán položil život za víru v Krista. V České republice je tento svátek nazván 2. Svátek vánoční a máme jej spojen se „štěpánskou koledou“, no kdo z nás by si nevzpomněl na říkanku – Koleda, koleda Štěpáne… Tato tradice se váže do doby, kdy sedláci si dávali v kostelích světit osivo a čeledíni a děvečky dostávaly „na tzv. odchodnou“ zvláštní koláč. Koláč tvořily tři pruhy těsta spletené do kruhu a zdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi. Stejně jako na první svátek vánoční se pořádá slavnostní oběd, jehož složení stejně jako v předchozí den není pevně dané a liší se domácnost od domácnosti. Obvykle se v českých zemích podává pečená husa se zelím a knedlíky nebo kachna (popř. krůta). Častěji se však v tento den schází nejen rodina, ale i přátelé a vykonávají se návštěvy. Ani tento významný den by se zkrátka nesměl poskvrnit prací. Pro dnešního moderního člověka je již jen těžko představitelný zvyk nechodit v tento den z domu a trávit jej rozjímáním a odpočinkem pouze v rodinném kruhu. Tak odpočívejte, relaxujte, dejte si něco dobrého, stojí to za to. Já musím doléčovat jícen a musím si všechno to slavnostní jídlo a k tomu nádherné s láskou upečené cukroví a jiné laskominy odpustit. Nevadí, jsem tu s Vámi a to mi stačí. Zítra napíši již něco k roku 2018. Váš Leoš Lacina.