Pokud máte odeslaný formulář přihlášky !

 

 • udělali jste první krok k přijetí do zvoleného kurzu.
 • V popisu kurzu jste se dozvěděli, že je potřeba, co nejdříve, nejpozději do stanovaného termínu pro příslušný kurz, za jednoho účastníka, uhradit kurzovné příslušnou zálohou a to složenkou typu C na adresu : Elena Tomilina, Dolní 356, 284 01 Kutná Hora.
 • Celkovou cenu kurzu uhraďte pouze zálohou.
 • Do zprávy pro příjemce na složence uveďte vždy: místo a datum kurzu. Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno a příjmení.
 • Tento vzkaz na složence musí být krátký a čitelný.
 • Zálohu uhraďte nejlépe do týdne po poslání přihlášky a pozor u některých kurzů na tzv. garantovanou cenu (viz. článek garantovaná cena)
 • Po odeslání přihlášky a obdržení úhrady zálohy, jste řádně přihlášeni a do kurzu zařazeni.
 • Pokud pošlete přihlášku a budete otálet s úhradou příslušné zálohy nebo jí neuhradíte včas a nedomluvíte si pozdější termín úhrady zálohy telefonicky na tel. 603 258 558 u Ing. Leoše Laciny nebo pomocí e-mailu skola.zdravi@seznam.cz, automaticky přicházíte o rezervaci místa na přihlášeném kurzu a Vaše místo bude nabídnuto následným přihlášeným. Neotálejte, kapacita všech kurzů je omezena počtem prvních 25 přihlášených účastníků. (pokud není uvedeno jinak).
 • Často se také stává, že Vás přeskočí jiní účastníci, co se přihlásili až za Vámi (sice poslali později přihlášku, ale hned uhradili zálohu) a VY se kurzu pro nedostatek kapacity nebudete moci zúčastnit.
 • Pokud jste uhradili zálohu po limitu garantované ceny (bude u kurzu stanovaná) nebo po jiném stanoveném termínu a je ještě volné místo, bude doplatek vyšší než před limitem stanovené úhrady (viz. článek garantovaná cena).
 • Zálohu můžete také  uhradit hotově, dle domluvy s panem Lacinou nejpozději do uvedeného data.
 • Doplatek uhradíte v den nástupu na kurz u pana Laciny v sále střediska.
 • NA BANKOVNÍ ÚČET ZÁLOHA POSÍLAT NEJDE. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud se na příslušný kurz nedostanete z hlediska plného obsazení: pak Vám nabídneme převod zálohy na jiný kurz dle Vaše výběru. Pokud odmítnete, vyplatíme Vám dle podmínek storna pouze část úhrady zálohy. (viz. článek o stornech).
 • Stejná pravidla platí (pokud není uvedeno jinak v rubrice „důležité informace“) i u ostatních organizátorů našich kurzů (viz. další níže).

 

Pokud máte odeslanou kopii přihlášky danému organizátorovi kurzu !

 

 • udělali jste první krok k přijetí do zvoleného kurzu.
 • V popisu kurzu jste se dozvěděli, že je potřeba, co nejdříve, nejpozději do stanovaného termínu pro příslušný kurz, za jednoho účastníka, uhradit kurzovné příslušnou zálohou a to dle podmínek stanovených daným organizátorem (pokud není uvedeno jinak).
 • Mimo úhrady zálohy složenkou typu C může mít stanoven způsob úhrady hotově nebo přes zadaný účet a jakou výši, záleží na pořadateli.
 • Celkovou cenu kurzu uhraďte pouze zálohou (pokud není uvedeno jinak).
 • Do zprávy pro příjemce na složence uveďte vždy: místo a datum kurzu. Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno a příjmení.
 • Tento vzkaz na složence musí být krátký a čitelný.
 • Zálohu uhraďte nejlépe do týdne po poslání přihlášky a pozor u některých kurzů na tzv. garantovanou cenu (viz. článek garantovaná cena)
 • Po odeslání přihlášky a obdržení úhrady zálohy, jste řádně přihlášeni a do kurzu zařazeni.
 • Pokud pošlete přihlášku a budete otálet s úhradou příslušné zálohy nebo jí neuhradíte včas a nedomluvíte si pozdější termín úhrady zálohy telefonicky na tel.  nebo pomocí e-mailu příslušného organizátora, automaticky přicházíte o rezervaci místa na přihlášeném kurzu a Vaše místo bude nabídnuto následným přihlášeným. Neotálejte, kapacita všech kurzů je omezena počtem prvních 25 přihlášených účastníků. (pokud není uvedeno jinak).
 • Často se také stává, že Vás přeskočí jiní účastníci, co se přihlásili až za Vámi (sice poslali později přihlášku, ale hned uhradili zálohu) a VY se kurzu pro nedostatek kapacity nebudete moci zúčastnit.
 • Zálohu můžete uhradit i dle domluvy s daným organizátorem, nejpozději do stanovaného data v popisu kurzu.
 • Doplatek uhradíte v den nástupu na kurz u daného organizátora v sále střediska.
 • Pokud jste uhradili zálohu po limitu garantované ceny nebo po jiném stanoveném termínu a je ještě volné místo, bude doplatek vyšší než před limitem stanovené úhrady.
 • Pokud se na příslušný kurz nedostanete z hlediska plného obsazení: pak Vám nabídneme převod zálohy na jiný kurz dle Vaše výběru. Pokud odmítnete, vyplatíme Vám dle podmínek storna pouze část úhrady zálohy. (viz. článek o stornech).
 • Děkujeme za pochopení.