• Všechny kurzy odborně vede lektorka Elena Tomilina a jsou v českém jazyce.
 • Na kurzech dle temat střídavě chodíme a cvičíme v přírodě a dále cvičíme a meditujeme v sále.
 • Následující „Časové rozvrhy kurzů“ jsou obvyklé a používané (pokud není uvedeno jinak).

 

ČASOVÝ ROZVRH 3-6 denního KURZU – upřesňuje lektor kurzu

 •   8.00 –   8.50 ranní cvičení (dle domluvy)    
 •   8.50 –   9.45 snídaně
 • 10.00 – 13.00 dopolední aktivní blok cvičení
 • 13.00 – 14.30 oběd, pauza,
 •                     do 17.00 plnění zadání, procvičování, masáže, volno
 • 17.00 – 18.00 odpolední blok cvičení, vycházky (pokud lektor nestanoví jinak)
 • 18.00 – 19.30 večeře     
 • 19.30 – 21.30 večerní meditačně-relaxační blok, masáže, diskuze
 • zahájení kurzu je první den v 17.00 hodin (a stravování začíná večeří),
 • ukončení kurzu je poslední den v 13.00 hodin (pokud není uvedeno jinak a stravování končí obědem),
 • ukončení kurzu u šestidenních bývá poslední den v 10.00 hodin (pokud není uvedeno jinak a stravování končí snídaní),
 • na odpolední čas si můžete domluvit s paní Elenou Tomilinou osobní ozdravnou masáž (pokud jí lektorka vyhlásí).
 • Je potřeba si v průběhu kurzu domluvit s lektorem termín masáže a čas dodržet. Vzít si sebou ručník.
 • Cena masáže cca 30min činí 350,- Kč pro účastníky kurzu a není zahrnuta v ceně kurzu.

 

ČASOVÝ ROZVRH  u 2-4 denního docházkového KURZU – upřesňuje lektor

 • 10.00 – 13.00 dopolední osobní masáže (nejsou součástí docházkového kurzu – upřesňuje lektor)
 • 17.00 – 20.00 odpolední  a večerní blok cvičení (pokud lektor nestanoví jinak)
 • zahájení kurzu je vždy v 17.00 hodin a ukončení dne ve 20.00 hodin (pokud není uvedeno jinak),
 • záleží na délce domluveného kurzu a probíraného tematu – kurzy jsou 2-3 až 4 dny (pokud není uvedeno jinak),
 • na dopolední čas si můžete domluvit s paní Elenou Tomilinou osobní ozdravnou masáž (pokud jí lektorka vyhlásí).
 • Je potřeba si objednat dopředu termín masáže a čas a dodržet je. Vzít si sebou ručník. (viz. přihláška na masáž)
 • Cena masáže cca 30min činí 400,- Kč  a není zahrnuta v ceně kurzu. viz. přihlášení se na masáž

 

ČASOVÝ ROZVRH  víkendového KURZU 1 – upřesňuje lektor

 • 10.00 – 13.00 dopolední aktivní blok cvičení
 •              13.00 – 14.00 oběd,
 • 14.15 – 17.00 odpolední blok cvičení (pokud čas lektor nestanoví jinak)
 • Zahájení kurzu je první den v 10.00 hodin ukončení dne v 17.00 hodin nebo 18.00hod – dle délky obědové pauzy.
 • Záleží na domluvě s pořadateli a délce domluveného kurzu – obvykle, pokud není stanoveno jinak, trvá 2 dny.
 • Nejsou vypsány osobní ozdravné masáže.
 • Pokud jsou akutní problémy, je možné si domluvit s lektorem konzultaci nebo poléčení po kurzu.(Záleží jen na lektorce a času).

 

ČASOVÝ ROZVRH  víkendového KURZU 2 – upřesňuje lektor

 • 17.00 20.00 páteční úvodní blok cvičení
 • 10.00 – 13.00 dopolední aktivní blok cvičení
 •              13.00 – 15.00 oběd,
 • 15.00 – 18.00 odpolední blok cvičení (pokud čas lektor nestanoví jinak)
 • zahájení kurzu je první den v pátek od 17.00 hod. – 20.00 hod.
 • Pokračování v sobotu od 10.00 hodin ukončení dne v 17.00 hodin nebo 18.00hod – dle délky obědové pauzy.
 • V roce 2018 Elena Tomilina přidala na základě probíraných témat ještě pokračování kurzu v neděli od 10.00 hod. a konec je ve 13.00 hod.
 • záleží na domluvě s pořadateli a délce domluveného kurzu – obvykle, pokud není stanoveno jinak, trvá 1.5 – 2 dny.
 • Nejsou vypsány osobní ozdravné masáže.
 • Pokud jsou akutní problémy, je možné si domluvit s lektorem konzultaci nebo poléčení po kurzu. (Záleží jen na lektorce a času).