STRUČNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY :


 • Tím, že vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.
 • Vaše údaje nejsou nikomu poskytovány.
 • Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, ale zboží musíte nejprve fyzicky převzít a zaplatit za něj.
 • Zaplatíte dle kupní smlouvy kupní cenu a zboží převezmete.
 • Přebíráte-li balíček od dopravce, vždy kontrolujte jeho neporušenost.
 • Pokud se vám bude zdát doručený balíček poškozený, okamžitě ho reklamujte u dopravce.

 

1. JAK NAKUPOVAT

1.1 Systém nákupu je jednoduchý, dvd, soubor meditačních obrazů, si vyberete z nabídky internetového obchodu, zboží vložíte do košíku, ze kterého jej můžete kdykoliv odstranit.

V závěrečné fázi vyplníte v připraveném formuláři kontaktní údaje a doplníte způsob platby a doručení. Po jeho odeslání je objednávka přijata za závaznou.

1.2 ZBOŽÍ MŮŽETE OBJEDNÁVAT TĚMITO ZPŮSOBY:

 • Objednávkou přes internetový obchod www.skolazdravi.eu rubrika „Produkty“
 • Emailem: skola.zdravi@seznam.cz
 • Telefonicky:  603258558 
 • Písemně-poštou: Ing. Leoš Lacina, Dolní 356, 284 01 Kutná Hora

 

Zboží můžete získat především osobní účastí na našich kurzech, kde zboží obdržíte s výraznou slevou:

 

1.3 CO MUSÍ OBSAHOVAT KAŽDÁ OBJEDNÁVKA:

Objednávka, pokud má být úspěšně vyřízena, musí obsahovat:

 • přesný název objednaného titulu (název produktu, číslo DVD)
 • počet kusů od titulu
 • jméno a příjmení, případně název firmy
 • telefon, adresa nebo elektronická adresa, na které je možno ověřit objednávku
 • adresa, na kterou má být zboží zasláno včetně PSČ (dobírka)
 • vaše objednávka se stává závaznou v okamžiku, kdy ji telefonicky nebo emailem ověříme
 • zboží dodáváme na dobírku nebo proti platbě předem, současně s paragonem, dodacím listem a dopisem
 • V případě nepřevzetí zboží zaslaného prostřednictvím České pošty na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.
 • ceny jsou uvedeny včetně DPH
 • tituly, které máme skladem expedujeme 1-5 pracovních dní, pokud není uvedeno jinak (viz. dodací lhůty níže)
 • platba dobírkou, platba předem, platba hotově na kurzech a masážích

 

1.4 DORUČENÍ, DODACÍ DOBA

Pokud je zboží skladem, zásilku odesíláme v průběhu 1 – 5 pracovních dnů. Pokud jsme na kurzech, pobytech, seminářích, které lze zjistit v rubrice „Kurzy“ trvající 3-15 dní nebo máme dovolenou, ozveme se Vám mailem nebo telefonicky a odeslání posuneme.

Pokud zboží momentálně nemáme nebo je vyprodané na kurzech, odesíláme zásilku v nejkratším možném termínu, jakmile zboží bude nově dodáno či vyrobeno (cca do 14 dní).

Termin dodání zboží na objednávku je zcela závislý na konkrétním druhu zboží,cca.7 – 21 dnů, případně aktuálního stavu.

 

1.5 PLATBA 

Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty.

O odeslání zásilky zasíláme informační email,

 •     -dobírka – platíte České poště při převzetí.
 •     -doporučená pošta, platba předem – zásilku převezmete od České pošty oproti podpisu.
 •     -osobní odběr/prodej – hotově buď přímo na kurzu nebo masáži nebo lze uskutečnit po objednávce mailem nebo předchozí telefonické domluvě na tel. 603 258 558.

 

 OBCHODNÍ  PODMÍNKY

 

 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Ing. Leoše Laciny, IČ : 42749603, registrovaného u Městského živnostenského úřadu v Kutné Hoře, který není plátcem DPH

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.skolazdravi.eu, v rubrice „Produkty“ a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.skolazdravi.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1.     SORTIMENT

3.1.1. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem produktu.  Dále prodávající uvádí u každého zboží s ohledem na jeho druh zejména, jedná-li se o DVD, soubor meditačních obrazů, jeho materiál, charakteristiku, cenu (včetně DPH) za kus a fotografické vyobrazení popřípadě rozměry. Fotografie zboží jsou autentické, ve skutečnosti se mohou na zboží jen nepatrně vyskytovat drobné odchylky.

3.1.2. DVD jsou vlastní výroby, amatérsky natáčené od roku 2012 na různých místech, v pronajatých místnostech ve městech a na vesnicích, v přírodě a v zahradách. Tomu odpovídá i zvuk a některé ruchy ozývající se nahodile zvenku tlumící občas výklad. Jde o výukové a procvičující DVD pro pokračování a zdokonalování se ve vybraných komplexech pro účastníky z jakéhokoliv kurzu. Na kurzech ve skupinách také nemáme sterilní podmínky při cvičeních.

3.1.3. DVD1 – 6 jsou vyráběny průmyslově lisováním ve Fermátě Čelákovice a máme je stále na skladě. Tyto DVD jsou opatřena celofánovou folií jako ochrana zboží před poškozením. Výjimkou jsou papírové obaly (tzv.digipacky). Ty jsou zabaleny téměř vždy, nicméně není to pravidlem.
DVD7-14 jsou vypalovaná na automatickém duplikačním zařízení s kontrolou Compare a Verify každého kusu. Materiál je vybrán s vysokou pečlivostí, pro zálohy a archiv s horním povrchem Water Resist II.  Tyto DVD nejsou opatřeny celofánovou folií přes VDC obal. Je tedy zcela samozřejmé, pokud obdržíte některá DVD bez slídového obalu.

3.1.4. DVD běžně přehrajete v počítačových mechanikách a novějších DVD a BR přehrávačích. U DVD přehrávačů starého typu 7 a více let nemůžeme zaručit kvalitní netrhavé přehrávaní. Proto si musí kupující rozmyslet, jestli má učinit na tento druh objednávku.

3.1.5. Pokud chcete DVD někomu darovat a je pro Vás nepřijatelné obdržet jej bez celofánového obalu, informujte se prosím předem, zda je Vámi vybrané zboží tímto obalem opatřené. Proti konkrétnímu přání zákazníka jsme schopni DVD vložit do naší vlastní foliové zalepovací kapsy.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • – v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • – v hotovosti jako účastník na kurzu s kurzovní slevou

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – paragon vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej fyzicky v zásilce spolu se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, odstranil celofánovou folii nebo disk vyjmul z obalu a použil.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: skola.zdravi@seznam.cz

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.      Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím / kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující zaplatí kupní cenu a zboží převezme.

6.3.      V případě nepřevzetí zásilky / dobírky kupující porušuje §2118 zákona č.89/2012 Sb. a nastávají dvě možnosti k řešení. Kupující o zboží nadále zájem má – viz. bod 6.4. nebo o zboží již zájem nemá – viz. bod 6.5.

6.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tzn. cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

6.5.      Dle zákona má prodávající právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož kupující nevyzvednutím zboží porušil kupní smlouvu. Prodávající požádá písemně e-mailem kupujícího, aby provedl platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného a balného uhradíte.

6.6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.7.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a následných občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti dle popisu čl.3.1. Sortiment smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho uvedené adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že DVD a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Veškeré údaje ohledně zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu Prohlášení o zpracování osobních údajů.

 

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Ing. Leoš Lacina, Dolní 356 , 284 01 Kutná Hora, email: skola.zdravi@seznam.cz, telefon 603 258 558.

 

V Kutné Hoře dne 1.1.2018

Ing. Leoš Lacina

 

 

ÚČINNOST NASTÁVÁ

Od 1. 1. 2018.

 

Děkujeme, že jste pravidla přečetli až sem a očekáváme nejen souhlas s těmito pravidly, ale i případnou diskusi.