Reklamační řád prodávajícího

 

1. Uplatnění reklamace

1.1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to písemnou formou (e-mail). Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou DVD,  audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (DVD, CD, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal nebo disk vyjmut z obalu a použit. Dodavatel je v takovém případě oprávněn si účtovat manipulační a storno poplatky vyjadřující jeho náklady ve výši 250 Kč.

1.2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou (stranou prodávajícího), bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady (na náklady prodávajícího).

1.3. V písemném oznámení je kupující povinen v reklamaci uvést údaje z dokladu o nabytí zboží, název zboží, zjištěné závady (druh, čím se projevují), které reklamuje. Reklamované zboží musí být kompletní, včetně souvisejících dokladů. Kupující odešle reklamované zboží (obyčejným balíkem) za účelem posouzení reklamované vady zboží na adresu: skola.zdravi@seznam.cz , zboží nám poté doručí poštou či osobně na adresu: Ing. Leoš Lacina, Dolní 356, 284 01 Kutná Hora

1.4. V případě komplikací je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese : skola.zdravi@seznam.cz

1.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Pro vyřízení reklamace formou vrácení kupní ceny, je kupující povinen udat číslo svého bankovního spojení.

1.6. Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží.

1.7. Uplatnit reklamaci během dvaceti čtyř měsíců nelze u vad vzniklých běžným používáním, nesprávným užitím nebo nevhodným skladováním.

ÚČINNOST NASTÁVÁ

Od 1. 1. 2018.