Krásné dubnové dny Vám všem, milí přátelé i Vám, co jste právě navštívili aktuality.

Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Tento rok připadá velikonoční neděle na 21. dubna. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara.

Dnešní zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří a měly by se jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst.
Bílá sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění.

 

Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci. Beránek, zajíc, kraslice, nekynuté pečivo se promítají ve velikonočních tradicích na celém světě, za to pomlázka je naší raritou. Spletenými proutky se prý podle dochovaných záznamů ze čtrnáctého století navzájem vypláceli manželé a milenci, aby jim vrbová míza zajistila hodně potomků. Tento dávný pohanský rituál se udržel jen u nás a postupně se proměnil na veselé nahánění svobodných dívek. „Šleháním metlou, tepáním rukou a poléváním vodou o velikonočním pondělí“ se mládenci postarali vlastně o to, aby byly ohebné, pilné, čiperné, usměvavé a zdravé. Vdaným a starším ženám našupali symbolicky, a z nich vyháněli „zlý jazyk“. Za odměnu, že se koledníci činili, jim na pomlázce přibývali barevné pentle a košíku malovaná vajíčka. Hospodáři zase vyšlehali čeládku, aby nebyla líná, krávy, aby se brzy otelily a taky stromy, aby se brzy probudily za zimního spánku. V Česku a na Slovensku má pomlázka dle regionů mnoho různých pojmenování : dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara.

Jaro už je zase zpátky a my přejeme vám veselé svátky.

 

Co pro vás připravujeme…

 

  •  Pokud přemýšlíte o některém z jarních „Last minute“ pobytových kurzů, kde jsou ještě volná místa, ve Střelských Hošticích – Radost ze života bez stresu a přirozený způsob zlepšení zraku  nebo Zlaté recepty Čchi-kungu a jak si přirozeným způsobem zlepšit zrak v Maxově, dále o dvou letních kurzech naposledy tento rok v Maxově, Střelských Hošticích – kurz jen pro ženy a v září na Moravě na Švagrově, přihlaste se prosím, co nejdříve, děkujeme! Kurzy najdete v rubrice „Kurzy“ na těchto stránkách.
  • Jen tak budete mít zajištěnou nejlevnější garantovanou cenu a možný výběr.
  • Jak jsme psali do mailu, tento rok končí kurzy v Maxově a bohužel už se tam od příštího roku nepodíváme. Využijte tedy poslední příležitost tří nabízených kurzů jednoho na jaře a dvou v létě.
  • POZOR, letní kurzy, dva jsou skoro obsazené a další tři úplně obsazené, nenechávejte nic na poslední chvíli.
  • Těšíme se na Vás.

 

Krásně barevné Veselé Velikonoce, plné lásky, radostí, smíchu a pohody.  Za tým Školy zdraví, Leoš Lacina

 

 

pictorgam: www.clker.com, free. Obrázek z wall.alphacoders.com, free