U pobytových kurzů se často objevuje, proč?

 

  • U některých kurzů je uvedena tzv. garantovaná cena do určitého data a pak se dle místa konání příslušného kurzu cena zvyšuje buď o 500 – 1000,-Kč. Pokud není uvedeno v propozicích kurzu jinak.
  • Do toho uvedeného data Vám garantujeme u příslušného kurzu pro jednoho účastníka uvedenou cenu po uvedení kurzu v nabídce. Pokud o ceně teprve nejednáme nebo není uvedeno jinak.
  • Následné avízované zvýšení v propozicích ke kurzu je způsobeno tím, že po datu garance musíme následující den uhradit hotelu za všechny již přihlášené dle předem podepsané smlouvy stanovenou zálohu. Hotel, pension nebo jiný ubytovatel nabídne volná, neobsazená místa do 25 účastníků veřejnosti a další účastník, který se bude chtít přihlásit po termínu, buď uhradí hotelu vyšší cenu, pokud bude ještě volné místo nebo se nebude moci příslušného kurzu zúčastnit.
  • Ve školských ubytovacích zařízeních (DDM Střelské Hoštice, SEV Švagrov) v Apartmánech Praděd (Karlov – Malá Morávka) a v penzionu v Maxově platí speciální podmínky, kde musíme mít s těmito zařízeními každý rok přederm podepsané smluvní garance účasti, uhrazené zálohy za všechny účastníky 30 dní dopředu (2 zařízení) a jasně uznané u těchto zařízení podmínky o stornech. Proto na Vás apelujeme, přečtěte si propozice ke kurzu a přihlaste se formulářovou přihláškou  a brzkou úhradou zálohy do garantovaného data.
  • Garantovaná cena je ubytovacími středisky schválena a její stanovené zvýšení je dáno také stanovením minimálního počtu přihlášených účastníků, pro které je dané zařízení ochotno vařit. Minimální počet účastníků je stanoven u všech výše uvedených zařízeních stejně – na 16 účastníků.(Pokud smluvně není uvedeno jinak).
  • Storno uhrazené zálohy, která již byla poslána ubytovacímu zařízení je dosti složité a poplatky jsou za storno účasti na příslušném kurzu vyšší. (viz. článek v této rubrice o „Stornech“, kterou si pečlivě přečtěte.
  • Děkujeme.