Krásné, adventní dny Vám všem, co jste navštívili naše stránky. Dnes začala druhá (bronzová) adventní neděle.

Opět tu máme adventní neděli, v pořadí druhou (bronzovou). Druhu svíčku zapalujeme od té první v protisměru hodinových ručiček právě dnes a je nazývána tzv. betlémskou, která reprezentuje přání míru, a to jak v srdci, tak ve světě.

Do Štědrého dne zbývá čtrnáct dní. Tedy poměrně krátká doba na vánoční přípravy, na shánění dárků, pečení cukroví a předvánoční úklid. Advent ale není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity. Právě naopak. Toto čtyřtýdenní období nabádá ke ztišení, klidu a rozjímání. Pro věřící je časem velkého očekávání a nadějí. Během adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Jak toto období prožíváte vy?

 

Kurzy, pobyty a masáže na jaro a léto 2024 již rubrice „Kurzy“.

Vychutnávejte předvánoční čas adventu a můžete se již podívat, naplánovat a přihlašovat v rubrice „Kurzy“. Kurzy i masáže s programovými informacemi ke kurzům a přihlášky pro jaro a léto 2024 jsme připravili a vložili do současných stránek do rubriky „Kurzy“, abychom již neblokovali přihlašování. Skoro všechna cvičební místa, lokality máme potvrzeny (viz žlutá na termínech). Pronajímatelé zařízení pro pobytové kurzy nám dluží informaci, jak to bude s cenou příští rok, proto zatím některé ceny nestanovujeme a je zcela možné, že hlavně u pobytových kurzů a ojediněle u víkendových může dojít vlivem nárůstu cen energií a stravy ke zdražování pro rok 2024. Proto ceny v organizačních informacích doplníme, jak budeme vědět všechny skutečnosti. Postupně také doplníme do rubriky s kurzy a masážemi i podzimní kurzy a masáže. Případnou/é zálohu/hy uhraďte prosím až v lednu 2024. Nakonec malé překvapení. Elena Tomilina už má uhrazenou cestu na jarní blok 2024 a těší se vás.

 

Zde vám uveřejňujeme celoroční nabídku kurzů, seminářů a masáží na rok 2024
ve zkrácené A4 podobě.

 

zde.(obrazová verze jpg)               zde. (tisková verze pdf)

(Po kliknutí na zde se tabulka objeví. Kliknutím na šipku u prohlížeče vlevo se vrátíte zpět)

Myslíme na vás, na všechny, těšíme se opět na viděnou v roce 2024 a přejeme hodně štěstí, pevné zdraví

a plnou náruč optimismu.

Krásný advent.

Vaše Elena Tomilina a Škola zdraví.