• Všechny kurzy odborně vede lektorka Elena Tomilina a jsou v českém jazyce.
 • Následující „Programové složení kurzů“ je obvyklé a používané (pokud není uvedeno jinak).

 

Programové složení kurzů – upřesňuje lektor kurzu

 • Kurzy jsou sestaveny ze základních metodik a starých, osvědčených technik Taoské Jógy, prověřených tisíciletími. Tyto techniky spojují v sobě tři prameny zdraví a dlouhověkosti, správné dýchání, pohyb a myšlenku. Zjevně pomáhají svalům, šlachám a kostem. Vnitřně pomáhají všem částem těla a orgánům, které tím fungují lépe včetně krevního oběhu a sekrece hormonů. Cílem těchto technik je zlepšení výživy organismu a zrychlení vnitřních procesů vedoucích k ozdravení těla. Účastníkům by měly tyto kurzy dodat životní energii, nadšení, sebedůvěru a otevřít mysl k poznání.
 • Kromě toho používáme různé meditační techniky včetně krásných meditací na léčebné obrazy Eleny Tomiliny s jejichž pomocí dosáhneme zklidnění psychiky a uvolnění organismu.
 • Kurzy jsou všeobecně ozdravné a na vybraných kurzech, především zaměřených na práci s čakrami, se budeme v nich zabývat celým tělem prostřednictvím vnitřního pozorování sebe sama v rámci psycho-fyzických cvičení. Tento způsob může několikrát zesílit krevní oběh v dané části těla nebo v daném orgánu či kloubu, což nakonec umožní odstranění energetických bloků a několikanásobné zesílení a zrychlení regeneračního procesu.
 • Kromě psycho-fyzických cvičení speciální kurzy kreslení s meditací obsahují techniky na prohloubení výjimečných, skrytých schopností, intuice a kreativity.

 

 • Každý z uvedených kurzů se skládá z několika témat a tím je obohacen o do sebe zapadající části, které v životě k sobě víceméně patří a jsou propojeny. Vždy je vedeno hlavní téma a pak ještě jedno nebo dvě přídavné.
 • Žádný kurz se nikdy neopakuje – není reprodukován ve stejném znění jako předešlý a proto si v nich najdou vždy něco nového i ti, co již některý z našich kurzů v minulosti absolvovali.
 • Každý kurz má jiné programové složení (pokud neurčí lektor jinak).
 • Vzhledem k velkému rozsahu výše uvedených komplexů budou tyto střídavě používány na kurzu dle lektora a přizpůsobeny dle složení účastníků kurzu, jejich fyzických schopností a možností a prostředí pro cvičení.
 • Každý program berte jako základ kurzu, ke kterému lze zařadit a kombinovat již z mnoha cvičebních, ozdravných komplexů které s tímto kurzem souvisí a které naše Škola zdraví vyučuje a souvisí s tímto tématem.
 • Do náplně kurzu může lektorka Elena Tomilina přidat z mnoha cvičebních, ozdravných komplexů, které naše Škola zdraví vyučuje, tak aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.
 • Do programu kurzu může být přizván i další lektor s jeho vlastním programem rozšiřujícím a doplňujícím program daného kurzu tak, tak aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.
 • Na kurzu je možné zakoupit výuková DVD k vybraným komplexům, speciální lunární meditační kalendář a soubor pohlednic s obrazy Eleny Tomiliny v limitované edici.

 

 • Každý z nás se vyvíjí a učí stále něco nového, jde tzv. „kupředu“. Tak i lektorka Elena Tomilina na sobě neustále pracuje a tím přináší nové, vyzkoušené a osvědčené postupy především technik z Východu, jak dosáhnout jejich prostřednictvím, ale hlavně svou velkou pílí a pracovitostí, těch nejlepších výsledků k ozdravení a celkového omlazení svého organismu. Tím také dosáhneme spokojenosti ve svém životě i na poli psychiky, která je v dnešním hektickém světě velmi zasažena a všichni víme, že fyzické problémy projevené na těle, začínají právě tam.

 

 • Máte jedinečnou příležitost nastartovat svůj samo-ozdravný proces léčení, který za Vás nikdo nikdy neudělá. Vše se odehrává v našem mozku a každý svou vlastní pílí a vůlí se může sám sobě stát léčitelem – paní Elena Tomilina vám energeticky pomůže všechna cvičení zvládnout a připravit vás tak, abyste mohli se cvičením pokračovat i samostatně.
 • Na kurzech se naučíme jedinečný systém léčby a ozdravení organismu, který již tisícům lidí pomohl vrátit ztracené zdraví, v krajních případech pozastavil růst chorob, změnil lidem život k lepšímu, upevnil jejich sebedůvěru a opět jim do života vnesl úspěch, radost a pocit harmonie s přírodou a se sebou samým. Víceúrovňový systém samoléčby a omlazení lidského organismu je vynikající tím, že dosáhneme vlastním úsilím maximální nezávislosti na lécích, na pomoci druhých a cizích vlivech, přirozené obrany před jakýmkoliv zlem a prevence chorob a bolestí. Je to cesta jak se stát sebevědomým a navrátit do života úspěch a radost.
 • Kurzy „Školy zdraví“ opravdu vřele doporučujeme všem lidem, kterým není lhostejné jejich zdraví a hlavně, sami chtějí pro sebe něco udělat.
 • U každého kurzu je nutná rezervace místa přihláškou a zálohou!  Pokud se Vám cokoliv nepodařilo, napište na mail: skola.zdravi@seznam.cz. Děkujeme.