Krásný, vánoční čas Vám všem, milí přátelé.

 

první svátek vánoční – Boží hod

 

Tzv. Boží hod vánoční je slavnostním dnem, který se nese ve znamení rodinných návštěv, slavnostního oběda a večeře. Obvykle se v českých zemích podává pečená husa se zelím a knedlíky nebo kachna (popř. krůta). K tradičním zvykům patří i rodinná vycházka do některého z kostelů, ve kterých jsou od Štědrého dne vystaveny jesličky. Slouží se zde i tradiční božíhodová vánoční mše, oslavující narození Ježíše Krista. Takto významný den se zkrátka nesměl poskvrnit prací.

Pro dnešního moderního člověka je již jen těžko představitelný zvyk nechodit v tento den z domu a trávit jej rozjímáním a odpočinkem pouze v rodinném kruhu. I v jiných státech se tradičně slaví Vánoce, přičemž datum 25. prosince hraje důležitou roli. V západní Evropě a Severní Americe jsou dárky rozbalovány právě v tento den ráno. Ve Spojených státech amerických se dokonce oslava Vánoc soustředí pouze do tohoto dne.

Pro všechny z nás by pak mělo platit, že Vánoce jsou především svátkem klidu, rodinné pohody a odpoutání se od každodenního pracovního shonu. K idylické atmosféře může přispět i vědomí toho, že s 1. svátkem vánočním skončila (alespoň na nějaký čas) doba hektického shánění hmotných dárků a my můžeme veškerou energii vložit do rozjímání a nabírání energie do dalšího roku.

 

druhý svátek vánoční je svatého Štěpána

 

Tzv. druhý svátek vánoční je ve znamení svatého Štěpána, který byl jedním z prvních mučedníků. Podle legendy Štěpán položil život za víru v Krista. V České republice je tento svátek nazván 2. Svátek vánoční a máme jej spojen se „štěpánskou koledou“, no kdo z nás by si nevzpomněl na říkanku – Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně… Tato tradice se váže do doby, kdy sedláci si dávali v kostelích světit osivo a čeledíni a děvečky dostávaly „na tzv. odchodnou“ zvláštní koláč. Koláč tvořily tři pruhy těsta spletené do kruhu a zdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi.

Stejně jako na první svátek vánoční se pořádá slavnostní oběd, jehož složení stejně jako v předchozí den není pevně dané a liší se domácnost od domácnosti. Častěji se však v tento den schází nejen rodina, ale i přátelé a vykonávají se návštěvy. Ani tento významný den by se zkrátka nesměl poskvrnit prací.

I v tento den 2. svátek vánoční by člověk neměl chodit z domu, ale trávit jej rozjímáním a odpočinkem pouze v rodinném kruhu. Proto stojí za to, to zkusit. Odpočívejte, relaxujte, dejte si něco dobrého, stojí to za to.

Pohodové dny vánoční přeje vaše Škola zdraví.

 

 

zdroj: pixabay a cs.m.wikipedia.org, kouzlodomova.blogspot.com,