Krásný bílý únor, milí přátelé, tímto jen připomínám svátek, který rád držím. Víte, jaký to je?

Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu.

V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je „Na Hromnice o hodinu více“. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek. Což je každoročně i můj případ. Tento rok jsem chtěl vzhledem k počáteční kráse živého stromku jej nechat ozdobený zase až do Hromnic, ale teplo a stromek sami rozhodly už jeho uklizení 1. února.

Užívejte měsíce února a pokud situace a opatření vlády dovolí, těšíme se na setkání na některém z jarních kurzů.

 

 

text z cs.wikipedia.org, pictorgam: www.clker.com, free.