Krásné poslední březnové dny Vám všem, milí přátelé i Vám, co jste právě navštívili naše stránky.

Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara.

Dnešní zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří a měly by se jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění.
Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci. Beránek, zajíc, kraslice, nekynuté pečivo se promítaj
í ve velikonočních tradicích na celém světě, za to pomlázka je naší raritou. Spletenými proutky se podle dochovaného záznamu ze čtrnáctého století navzájem vypláceli manželé a milenci, protože jim vrbová míza měla zajistit hodně potomků. Tento dávný pohanský rituál se udržel jen v našich končinách a postupně se proměnil na veselé nahánění svobodných dívek. „Šleháním metlou, tepáním rukou a poléváním vodou“ se mládenci postarali vlastně o to, aby byly ohebné, pilné, čiperné, usměvavé a zdravé. Vdaným a starším ženám našupali symbolicky, a z nich vyháněli „zlý jazyk“. Za odměnu, že se koledníci činili, jim na pomlázce přibývali barevné pentle a košíku malovaná vejce. Hospodáři zase vyšlehali čeládku, aby nebyla líná, krávy, aby se brzy otelily a taky stromy, aby se brzy probudily za zimního spánku. V Česku a na Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů podle regionální závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara.

Jaro už je zase zpátky a my přejeme vám veselé svátky.

Co připravujeme…

 

  •  Pokud přemýšlíte o některém z jarních „Last minute“ pobytových kurzů, kde jsou ještě volná místa, ve Střelských Hošticích – Radost ze života bez stresu a přirozený způsob zlepšení zraku  nebo jak si zachovat zdraví a mládí v kostech opět s přirozeným způsobem zlepšení zraku v Maxově, dále o letních, kurzech na Moravě a v Maxově, přihlaste se prosím, co nejdříve, děkujeme! Na připravených pobytových kurzech v dubnu až v květnu máme připraveny pro Vás dárky.
  • Jen tak budete mít zajištěnou nejlevnější garantovanou cenu a možný výběr pokojů.
  • POZOR, dva kurzy jsou skoro obsazené a další dva úplně obsazené, nenechávejte nic na poslední chvíli.

 

Krásně barevné Veselé Velikonoce, plné lásky, radostí, smíchu a pohody.  Za tým Školy zdraví, Leoš Lacina

 

 

pictorgam: www.clker.com, free. obrázek pomázek MCE4215f3_profimedia