Krásný a hlavně slavnostní páteční den, milí přátelé. Možná někteří z vás zaznamenali, že právě dnes, kromě dvou nádherných medailí, které cinkly naší republice na ZOH, v oblasti východní a jihovýchodní Asie odstartoval nový rok. Datum začátku čínského nového roku je pohyblivé, odvíjí se od lunárního kalendáře a to mezi 21. lednem a 20. únorem a letos připadl na nejvýznamnější den z tradičních čínských svátků právě 16. únor. Dle čínského zvěrokruhu, pohybujícího se v 12letém cyklu, převzal vládu po ohnivém kohoutovi až do 4. února 2019 – PES. Zároveň je tu však důležitý i jeden z pěti prvků – země, voda, oheň, dřevo a kov – které jsou se znamením zvěrokruhu spojené. Letos se tedy vlády ujímá zemský pes.

 

Podle předpovědí se v roce Psa, jehož znamení obecně představuje věrného bojovníka, který nikdy nenechá ve štychu nikoho blízkého, ani vzdáleného, se můžeme těšit na měsíce, v nichž bude hlavním mottem spravedlnost a vědění. Do psí výbavy patří dobrý úsudek, chytrá hlava a velký talent na přežití, takže budeme bystře hledat řešení i z velmi zapeklitých situací.  Pes je nadán velkou intuicí a zároveň velkou podezíravostí, která někdy vyhraje nad rozumem i intuicí. To pak pes cení zuby na všechny okolo a lepší se stáhnout.  Přesto přestanou nám být lhostejná bezpráví, lidská hloupost a bezohlednost. Naučíme se říkat „ne“ a začneme rozlišovat falešné přátele od těch skutečných. A jako psi, přirozeně vyhledávající na jedné straně klidnou samotu a na druhé společnost, která by jim zajišťovala vše potřebné i vytoužené, tak i my na tom budeme stejně po celý rok. Pes žije přirozeně ve smečkách a proto i my se budeme sdružovat, jezdit na víkendové, docházkové a hlavně pobytové kurzy Školy zdraví. Pokud k tomu sami uznáme autoritu vedoucího a vycítíme, že se jedná o člověka na svém místě, pak k této autoritě ještě více přilneme, naučíme se více než kdy jindy, mít se rádi, pochopit se, starat o sebe, organismus, o své zdraví. Abychom se potom necítili brzo pod psa, budeme naslouchat svému tělu, pouštět mu DVD a cvičit oblíbené a prospěšné komplexy a cítit se lépe a lépe, plný energie a pohody po celý rok.  Vaši Elena a Leoš.

 

Krásně zasněžený únor. Za tým Školy zdraví, Leoš Lacina

 

 

pictorgam: www.clker.com, free. a obr. z 90sheji.com