Krásné zářijové pondělí s příjemnými letními teplotami, milí přátelé. Vítejte opět na našich stránkách. Zdravím všechny přátele, kurzisty a milovníky babího léta a podzimu.

Právě dnes končí astronomické léto a podzimní rovnodenností začíná podzim. Podzimní rovnodennost nebo jinak, první podzimní den, nastává v pondělí 23. 9. 2019 v 09:51:00h.  V ten okamžik se ocitne Slunce v rovině zemského rovníku. Jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose. Stejný jev se odehraje zase za půl roku jako jarní rovnodennost. Když jsme v jednom příspěvku vítali biologické jaro 15.2. 2019, měli bychom si prozradit, že biologický podzim již nastal a probíhá právě v elementu KOV od 15.9. – 14.11. S elementem KOV jsou spojeny plíce a tlusté střevo. Bránou do plic je nos. Plíce řídí kůži. Kondice plic a tlustého střeva se pozná podle stavu pleti a nosu. Barva pro KOV bílá až stříbrná a chuť pikantní  KOV představuje stárnutí, obrácení se do svého nitra, oddělování důležitého od nedůležitého (představuje rodící se JIN). Plíce jsou spojeny s kvalitou dýchání, proto choďte hodně ven a hlavně do hor a dýchejte křišťálový podzimní vzduch. Správně fungující tlusté střevo odstraňuje odpady z těla. Nerovnováha se snadno projeví problémy dýchacího systému, například astmatem či ekzémem, z emocí pak nejčastěji smutkem a nejistotou a zvukem – pláčem.

Prožijte krásný podzim tak, jak si přejete a třeba na některém z říjnových kurzů s Elenou Tomilinou. Nabídka ještě volných míst s informacemi a přihláškami se nachází na našich stránkách v rubrice „Kurzy“.  Přejeme krásně barevný podzim, bez problémů, aktivní, plný jistoty a radosti zároveň.

Chcete-li, napište něco do rubriky „Napište nám“ nebo na Facebook – „Škola zdravi“.

 

pictorgam: www.clker.com, free.