Všeobecné informace o kurzech 2017

Na kurzy 2017 se přihlásíte prostřednictvím přihlášky, kterou najdete na webových stránkách www.skolazdravi.eu  v rubrice Kurzy a masáže 2017  u každého kurzu pod názvem „Závazná přihláška“ nebo „Kontakt na přihlášku“ a uhrazením zálohy (viz. dále)

lan_party_pictogram_2-555px wwwJak si stáhnout informace ke kurzu a přihlášku v PDF formátu?  U vámi zvoleného kurzu klikněte myškou na modře napsané  „Informace ke kurzu“ a otevřete informace o Vámi zvoleném kurzu ve formátu PDF. Pro tisk nebo pro stažení informací tiskárnake kurzu do počítače použijete vpravo nahoře ikonky pro tisk a stažení viz. obrázek.  Stáhněte si je do počítače pomocí šipky a můžete si je pak prohlížet nebo vytisknout.  Pokud jsou informace ke kurzu černé barvy – nic pod těmito slovy není ke stažení. 

Podobným způsobem si můžete stáhnout nebo otevřít a hned vyplnit závaznou přihlášku v políčku s modrým názvem „Závazná přihláška“.  Klikněte pdf stahniv poli tabulky na slova „Závazná přihláška“ a otevře Vám hned přihláška nebo kontakt na kompetentního organizátora kurzu v dané lokalitě, který Vám přihlášku na požádání zašle.  Po kliknutí na symbol stažení se otevře okno s možností uložení nebo otevření přihlášky nebo kontaktu na výhradního organizátora. Doporučujeme formulář přihlášky v PDF u vybraného kurzu stáhnout, uložit do počítače a vyplnit. Nevyplněné formuláře přihlášek si můžete i nakopírovat (několikrát vytisknout) pro přátele. Pokud je text závazná přihláška černé barvy – přihlášku nelze stáhnout.

Jak vyplnit staženou přihlášku?  Závaznou přihlášku, která je nově ve standardním formátu PDF, po stažení do vámi zvoleného místa na 431Vašem disku v počítači, otevřete pomocí programu Acrobat Reader verze 11 (zdarma možno stáhnout z Internetu nebo v rubrice „Ke stažení“), když kliknete na formulář přihlášky a vyplníte čitelně hůlkovým písmem jednotlivá políčka jak na jedné, tak na druhé straně. Červená pole jsou povinná vyplnit. Při souhlasu nebo výběru v přihlášce – klikněte na červeně nebo černě orámovaný čtvereček a on se zaškrtne. Nezapomeňte na datum a podpis. Dbejte přitom na správnost. Pokud byste si nevěděli rady s vyplněním přihlášky, volejte pana Lacinu: 603 258 558 nebo. Vyplněnou a znova uloženou přihlášku poté odešlete jako přílohu e-mailu na adresu skola.zdravi@seznam.cz

Pokud nemáte možnost poslat přihlášku Internetem, volejte panu Leoši Lacinovi na tel. 603 258 558 a po telefonické rezervaci místa, pokud bude kurz ještě volný, můžete si místo na kurzu rezervovat a pak pošlete do tří dnů oskenovanou nebo vyplněnou, čitelně hůlkovým písmem, přihlášku poštou na adresu: Ing. Leoš Lacina, Dolní 356, 284 01 Kutná Hora.

Pokud dostanete přihlášku od kompetentního organizátora kurzu mailem nebo poštou v dané lokalitě, je potřeba jí vyplnit a poslat na mailovou adresu nebo poštou právě kompetentního organizátora kurzu. Veškeré spojení je uvedeno právě v kontaktu. Pokud byste si nevěděli rady s vyplněním nebo posláním vyplněné přihlášky, zavolejte nebo napište organizátorovi kurzu.

U cen nezapomeňte, že pokud se jedná o kurz s ubytováním, je v ceně zahrnuto ubytování, stravování (plná penze s možností výběru typu stravy), kurzovné případně rekreační poplatek (pokud není uvedeno jinak).

Upozornění: U všech našich kurzů (pokud není uvedeno jinak) je nutná rezervace místa přihláškou a uhrazenou zálohou, jinak NEJSTE přihlášeni !!!

Pokud se hlásíte na jakýkoliv náš kurz(y), vyplnit a poslat přihlášku nestačí. Je třeba do pěti  pracovních dní po odeslání přihlášky poslat zálohu, stanovenou v přihlášce pro příslušný kurz za jednoho účastníka, teprve pak jste přihlášeni. Pokud neuhradíte zálohu včas a nedomluvíte si pozdější termín úhrady zálohy telefonicky na tel. 603 258 558 u Ing. Leoše Laciny nebo pomocí e-mailu skola.zdravi@seznam.cz, automaticky přicházíte o rezervaci místa na přihlášeném kurzu a Vaše místo bude nabídnuto následným přihlášeným. Neotálejte, kapacita všech kurzů je omezena počtem prvních 25 přihlášených účastníků. (pokud není uvedeno jinak).

 

Tatáž pravidla, pokud není uvedeno jinak v informacích o kurzu, platí u našich kompetentních organizátorů kurzů Školy zdraví.

 

 

 

penize_změna velikosti

 

Kdy uhradit nebo jak poslat zálohu na rezervaci kurzu?

*      Pro účast na kurzu uhraďte ihned zálohu: každý poukaz – stanovaná záloha,- Kč. Doplatek uhradíte v den nástupu na kurz u pana Laciny nebo jiné pověřené osoby v sále hotelu.

*      Zálohu uhraďte složenkou typu A nebo C, nebo bankovním převodem na účet Školy zdraví 243 960 970 / 0300, Poštovní spořitelna.

*      Do zprávy pro příjemce napište Jméno a příjmení a datum kurzu, na který se hlásíte. Pokud platíte za jinou osobu, uveďte její jméno a příjmení. Tento vzkaz musí být krátký, čitelný a tiskacím písmem.

*      Po odeslání přihlášky a zálohy jste již do kurzu zařazeni. V případě, že od Vás neobdržíme zálohu, budou do kurzu zařazeni přednostně další zájemci.

*      Závaznou přihlášku prosím pošlete co nejdříve po zjištění volného místa v tabulce příslušného kurzu na našich www stránkách.

strorno

*      Přihláška je závazná, pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, je třeba se včas omluvit. Pokud nepojedete ze zdravotních důvodů, záloha Vám bude na základě dokladu o nemoci vrácena. Nutno ovšem skutečnost oznámit písemně. Storno poplatek činí v tom případě 500,- Kč.

*      Pokud nepředložíte originální doklad o nemoci, úrazu apod. nebo se odhlásíte z jiných důvodů (osobních, pracovních…) :

 

U kurzů víkendových, kde záloha činí 500 - 1000,- Kč

- čtrnáct dní před započetím kurzu, storno poplatek činí 500,- Kč.

         - 13 - 1 dní před započetím kurzu, propadá celá, stanovená záloha v Kč.

 

U kurzů, kde záloha činí 2000 - 2500,- Kč

- čtrnáct dní před započetím kurzu, storno poplatek činí 1500,- Kč.

         - 13 a méně dní před započetím kurzu, propadá celá, stanovená záloha v Kč.

 

Proč jde o tak přísná pravidla? Hotely v dnešní době vyžadují zálohu za každého účastníka 14-21 dní před započetím kurzu. Pokud se tento po odeslané záloze hotelu odhlásí, hotel již peníze nevrací.

 

*      Pokud budete chtít přijet později na kurz, přerušit nebo ukončit kurz z jakýchkoliv důvodů (osobních, pracovních…) a odjet dříve, je potřeba tuto skutečnost oznámit před započetím kurzu. Pokud se tak nestane, z kompletní ceny kurzu nic nevracíme. Individuálně dopředu řešíme s ubytovacím zařízením vrácení poměrné částky za ubytování a stravu, kurzovné již nepřepočítáváme ani nevracíme. V mnohých případech ubytovací zařízení s odvoláním na praxi cestovních kanceláří poměrnou částku za ubytování a stravu také nevrací.

 

*      Všimněte si, prosím, že u některých kurzů je uvedena tzv. garantovaná cena do určitého data a pak se dle místa konání kurzu cena zvyšuje buď o 500 - 1000,-Kč. Je to způsobeno tím, že po datu garance musíme následující den uhradit hotelu za všechny již přihlášené zálohu. Hotel nabídne volná, neobsazená místa do 25 účastníků veřejnosti a další účastník, který se bude chtít přihlásit po termínu, buď uhradí hotelu vyšší cenu, pokud bude ještě volné místo. Proto přečtěte si informace o kurzu a přihlaste se do garantovaného data.

 

*      U Park Hotelu Orlík a v Praze v NUEVU, je počet prvních přihlášených pouze 20 účastníků. U středisek Razová, Švagrov a penzionu Maxov je podmínka pro uskutečnění kurzu min. 20 přihlášených účastníků! Protože celý penzion je objednán pro nás, ale pozor na podmínku garantované ceny. Nikdo jiný penzion využívat nebude, ale u pobytů s garantovanou cenou je možné, že si hotel volná místa obsadí. Dovolujeme si Vás upozornit předem, že v minulých letech na mnohé zájemce v určitých lokalitách nezbylo volné místo. Z těchto důvodů Vám doporučujeme poslat přihlášku a zálohu co nejdříve!!!

 

*      Zálohu, pokud jste zapomněli zaplatit a bude-li ještě místo na vámi zvoleném kurzu, je nutno zavolat panu Leoši Lacinovi na tel. 603 258 558 a po telefonické domluvě ihned uhradit.

 

Dále upozorňujeme:

Podmínkou Školy zdraví,  mimo výše vyjmenované penziony, pro uskutečnění kurzu je min. počet 11 přihlášených účastníků !!! Jinak kurz se konat nebude, přihlášení budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky a uhrazená záloha bude buď vrácena nebo po dohodě přesunuta k jinému vámi vybranému kurzu.

 

 

 

Další všeobecné informace:

Všechny kurzy odborně vede lektorka Elena Tomilina a jsou v českém jazyce. Na kurzech dle téma střídavě chodíme a cvičíme v přírodě a dále cvičíme a meditujeme v sále.

 

 

Hodiny1ČASOVÝ ROZVRH 4-6 denního KURZU – upřesňuje lektor kurzu

 

  8.00 –   8.50 ranní cvičení (dle domluvy)    

  8.50 –   9.45 snídaně

10.00 – 13.00 dopolední aktivní blok cvičení

13.00 – 14.30 oběd, pauza,

                    do 17.00 plnění zadání, procvičování, masáže, volno

17.00 – 18.00 odpolední blok cvičení, vycházky (pokud lektor nestanoví jinak)

18.00 – 19.30 večeře     

19.30 – 21.30 večerní meditačně-relaxační blok, masáže, diskuze¨¨

 

*      zahájení kurzu je první den v 17.00 hodin (a stravování začíná večeří),

*      ukončení kurzu je poslední den v 13.00 hodin (pokud není uvedeno jinak a stravování končí obědem),

*      ukončení kurzu u šestidenních bývá poslední den v 10.00 hodin (pokud není uvedeno jinak a stravování končí snídaní),

*      na odpolední čas si můžete domluvit s paní Elenou Tomilinou osobní ozdravnou masáž (pokud jí lektorka vyhlásí).

*      Je potřeba si v průběhu kurzu domluvit s lektorem termín masáže a čas dodržet.

*      Cena masáže cca 30min činí 350,- Kč pro účastníky kurzu a není zahrnuta v ceně kurzu.

 

Hodiny1ČASOVÝ ROZVRH víkendového KURZU – upřesňuje lektor kurzu

 

10.00 – 13.00 dopolední aktivní blok cvičení

            13.00 – 14.00 oběd,

14.15 – 17.00 odpolední blok cvičení (pokud čas lektor nestanoví jinak)

 

*      zahájení kurzu je první den v 10.00 hodin

*      ukončení kurzu je druhý den ve 17.00 hodin

*      nelze si domluvit osobní ozdravnou masáž. Pokud jsou akutní problémy, je možné si domluvit s lektorem napravení po kurzu.

 

Programové složení kurzu - upřesňuje lektor kurzu

 

*      Každý kurz má jiné programové složení (pokud neurčí lektor jinak).

*      Vzhledem k velkému rozsahu výše uvedených komplexů budou tyto střídavě používány na kurzu dle lektora a přizpůsobeny dle složení účastníků kurzu, jejich fyzických schopností a možností a prostředí pro cvičení.

*      Každý program berte jako základ kurzu, ke kterému lze zařadit a kombinovat již z mnoha cvičebních, ozdravných komplexů které s tímto kurzem souvisí a které naše Škola zdraví vyučuje a souvisí s tímto tématem.

*      Do náplně kurzu může lektorka Elena Tomilina přidat z mnoha cvičebních, ozdravných komplexů, které naše Škola zdraví vyučuje, tak aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

*      Do programu kurzu může být přizván i další lektor s jeho vlastním programem rozšiřujícím a doplňujícím program daného kurzu tak, tak aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

*      Na kurzu je možné zakoupit výuková DVD k vybraným komplexům, speciální lunární meditační kalendář a soubor pohlednic s obrazy Eleny Tomiliny v limitované edici.

 

 

Co si zabalit a přibalit sebou na zvolený kurz :

Je nutné na to brát zřetel a mít s sebou kromě sálového oblečení a obuvi i teplé oblečení a kvalitní vycházkovou obuv.

Přibalte karimatku nebo jinou podložku (pokud bude uvedeno) pro masáže a meditace na zemi nebo jste-li na ní zvyklí.

Pokud máte z minulých kurzů, vezměte pro Nej-kung komplex (je-li v programu kurzu) vlastní obušek,

Pro ženský kurz orientální šátek nebo oděv a Overball(25cm), máte-li. Šátky a obušky je však možné zapůjčit na kurzu. 

Pro kurz s BAGUA technikami přibalte A4 blok, barevné dřevěné tužky, plnou, tvrdou kuličku nebo hop míček do velikosti cca tenisáku.

Pro kurz na zrak přibalte barevné dřevěné tužky, A4 blok a

Pro kurz kreslení bude potřeba následující :

color kopieSkicák s bílými listy formátu A3, kvalitní barevné pastelové křídy (rozmazávací) a základní temperové barvy v kelímcích, savý hadr, ručník nebo utěrku, zástěru, igelit nebo noviny a asi tak na šířku palce tlustý štětec. Hodí se i fixovací lak na křídy a tvrdé A3 desky na výkresy.  Tenký štětec zapůjčíme.

 

 

Jak se přihlásit na Osobní ozdravnou masáž?  

Slimming-massageNa masáž je nutné se na základě ještě volných termínů předem objednat, a ty najdete po kliknutí na políčko s modrým názvem „volné termíny masáží“. Pokud jsou volné termíny masáží černé barvy – nic pod těmito slovy není zpřístupněno nebo jsou masáže ukončeny.

*      Pokud se rozhodnete pro osobní ozdravnou masáž  s případnou konzultací,  je třeba zavolat nebo poslat SMS zprávu panu Leoši Lacinovi, od 10 do 20 hod. na tel: 603 258 558  a zjistit, zda je ve Vámi zvoleném termínu ještě volné místo. Na Vámi zaslanou SMS zprávu Vám v nejbližší volné chvíli odpovíme. Pokud bude místo na masáž volné, ihned Vám místo rezervujeme.

*      Pokud se objednáváte v dostatečném předstihu, je možné využít i e-mail, kde na adresu skola.zdravi@seznam.cz pošlete Vaše jméno, příjmení, telefon a datum a čas, kdy chcete osobní masáž uskutečnit! Ozveme se Vám co nejdříve a potvrdíme buď Vámi zvolený termín a čas nebo Vám nabídneme jiný v případě, fleur-logože bude termín již obsazen.

*      Prosíme o pečlivé zapsání Vámi zvoleného data a času po potvrzené objednávce!

*        Jestliže se nemůžete z  vážných důvodů  dostavit  na  masáž,  pošlete  někoho z Vašich blízkých nebo je třeba se včas omluvit a přenechat tak místo objednanému náhradníkovi.

*        Cena osobní ozdravné masáže činí 400,-Kč (cca 25 – 30min).

*        pokud jste účastníkem kurzu, v rámci kurzu 350,- Kč (cca 25 – 30min).

*        Prosíme, aby jste na masáž přicházeli včas a s vlastním ručníkem !!!

 

Masáže jsou  každý den limitované počtem   6 přihlášených !!!

 

Možnost dárku pro každého:

Pokud se hlásíte do týdenního kurzu a pojedete hned na následující kurz (tedy 14 dní v kuse), dárek2obdržíte od nás CD s jakoukoliv muzikou, dle vlastního výběru zdarma po příjezdu do tohoto konkrétního kurzu. Rovněž pokud se hlásíte do týdenního kurzu a berete s sebou „známého nebo kamarádku“, jehož adresu nemáme v databázi (nikdy se nepřihlásil do kurzu Školy zdraví Eleny Tomiliny, nekupoval od nás žádné DVD), obdržíte od nás opět CD s jakoukoliv muzikou, dle vlastního výběru zdarma, po příjezdu do tohoto konkrétního kurzu. Je třeba, aby tento váš „známý nebo kamarádka“ napsal/la do přihlášky ke svému jménu: Kurz mi doporučil - Vaše jméno a příjmení. Nepočítají se účastníci se stejnou adresou, jako je ta Vaše. Sleva platí pouze pro jednu osobu, za jednoho „známého nebo kamaráda“.

 

Pokud se nemůžete dovolat:

Pokud se nemůžete dovolat na mobilní telefon pana Laciny 603 258 558, je 1399173735_modem1právě zaneprázdněn jiným hovorem nebo pracovními či sportovními povinnostmi. Pokud pan Ing. Leoš Lacina nezvedá telefon, není to proto, že by s Vámi nechtěl hovořit, ale je buď na kurzu nebo na rehabilitaci nebo má jinou důležitou činnost, při které není možné přijímat telefonní hovory. V těchto případech využijte služeb sms. Děkujeme.

 

Kurzy jsou sestaveny ze základních metodik a starých, osvědčených technik Taoské Jógy, prověřených tisíciletími. Tyto techniky spojují v sobě tři prameny zdraví a dlouhověkosti, správné dýchání, pohyb a myšlenku. Zjevně pomáhají svalům, šlachám a kostem. Vnitřně pomáhají všem částem těla a orgánům, které tím fungují lépe včetně krevního oběhu a sekrece hormonů. Cílem těchto technik je zlepšení výživy organismu a zrychlení vnitřních procesů vedoucích k ozdravení těla. Účastníkům by měly tyto kurzy dodat životní energii, nadšení, sebedůvěru a otevřít mysl k poznání.

Kromě toho používáme různé meditační techniky včetně krásných meditací na léčebné obrazy Eleny Tomiliny s jejichž pomocí dosáhneme zklidnění psychiky a uvolnění organismu.

Kurzy jsou všeobecně ozdravné a na vybraných kurzech, především zaměřených na práci s čakrami, se budeme v nich zabývat celým tělem prostřednictvím vnitřního pozorování sebe sama v rámci psycho-fyzických cvičení. Tento způsob může několikrát zesílit krevní oběh v dané části těla nebo v daném orgánu či kloubu, což nakonec umožní odstranění energetických bloků a několikanásobné zesílení a zrychlení regeneračního procesu.

Kromě psycho-fyzických cvičení speciální kurzy kreslení s meditací obsahují techniky na prohloubení výjimečných, skrytých schopností, intuice a kreativity.

 

Každý z uvedených kurzů se skládá z několika témat a tím je obohacen o do sebe zapadající části, které v životě k sobě víceméně patří a jsou propojeny. Vždy je vedeno hlavní téma a pak ještě jedno nebo dvě přídavné. Žádný kurz se nikdy neopakuje - není reprodukován ve stejném znění jako předešlý a proto si v nich najdou vždy něco nového i ti, co již některý z našich kurzů v minulosti absolvovali. Každý z nás se vyvíjí a učí stále něco nového, jde tzv. "kupředu". Tak i lektorka Elena Tomilina na sobě neustále pracuje a tím přináší nové, vyzkoušené a osvědčené postupy především technik z Východu, jak dosáhnout jejich prostřednictvím, ale hlavně svou velkou pílí a pracovitostí, těch nejlepších výsledků k ozdravení a celkového omlazení svého organismu. Tím také dosáhneme spokojenosti ve svém životě i na poli psychiky, která je v dnešním hektickém světě velmi zasažena a všichni víme, že fyzické problémy projevené na těle, začínají právě tam.

 

Máte jedinečnou příležitost nastartovat svůj samo-ozdravný proces léčení, který za Vás nikdo nikdy neudělá. Vše se odehrává v našem mozku a každý svou vlastní pílí a vůlí se může sám sobě stát léčitelem - paní Elena Tomilina vám energeticky pomůže všechna cvičení zvládnout a připravit vás tak, abyste mohli se cvičením pokračovat i samostatně.

Na kurzech se naučíme jedinečný systém léčby a ozdravení organismu, který již tisícům lidí pomohl vrátit ztracené zdraví, v krajních případech pozastavil růst chorob, změnil lidem život k lepšímu, upevnil jejich sebedůvěru a opět jim do života vnesl úspěch, radost a pocit harmonie s přírodou a se sebou samým. Víceúrovňový systém samoléčby a omlazení lidského organismu je vynikající tím, že dosáhneme vlastním úsilím maximální nezávislosti na lécích, na pomoci druhých a cizích vlivech, přirozené obrany před jakýmkoliv zlem a prevence chorob a bolestí. Je to cesta jak se stát sebevědomým a navrátit do života úspěch a radost.

 

SjMSW

 

Kurzy „Školy zdraví“ opravdu vřele doporučujeme všem lidem, kterým není lhostejné jejich zdraví a hlavně, sami chtějí pro sebe něco udělat.

 

Pokud by se Vám nepodařilo cokoliv stáhnout nebo otevřít, napište na mail: skola.zdravi@seznam.cz  a my Vám informace i přihlášku zašleme na Váš e-mail. 

Přečtěte si prosím taky pozorně informace ke kurzu a co si potřebujete vzít sebou na kurz. 

 

U každého kurzu je nutná rezervace místa přihláškou a zálohou!!!

Děkujeme.